W dniu 27 września 2017 r. grupa osób niepełnosprawnych oraz emerytów wraz z księdzem Juliuszem Mieczyńskim proboszczem parafii p.w. Św. Małgorzaty w Zadzimiu, odwiedziła Jasną Górę. Wszyscy uczestniczyli we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie zostali przywitani jako grupa pielgrzymów z Zadzimia. Wspólnie spędzony czas był bardzo przyjemną i pożyteczną formą integracji, którą chętnie będziemy kontynuować w przyszłości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, do dnia 15 września 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego) na  nowy rok szkolny 2017/2018. Wnioski przyjmowane będą w pokoju Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16; tel. (43) 678 61 60 wew. 15.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „Aktywizacja w stronę zatrudnienia” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działanie: 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (projekty konkursowe).

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.