Z telefonu stacjonarnego:

• 999: Pogotowie
• 998: Straż Pożarna
• 997: Policja
• 994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
• 993: Pogotowie Ciepłownicze
• 992: Pogotowie Gazowe
• 991: Pogotowie Energetyczne
• 988: Telefon Zaufania
• 981: Pomoc drogowa


Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.