Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w celach:

 • ustalenia uprawnień do świadczenia dobry start
 • ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego
 • ustalenia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
 • ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego
 • ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej
 • podjęcia działań na rzecz Pani/ Pana rodziny przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny
 • ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego
 • objęcia pomocą przez asystenta rodziny
 • ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • ustalenia uprawnień do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł (Za życiem)
 • ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych
 • ustalenia uprawnień do zasiłku dla opiekuna

 

Klauzule informacyjne - do pobrania