Punkt Poradnictwa Socjalnego
Punkt pełni zadania wspierające, świadczy poradnictwo socjalne oraz terapię psychologiczną dla osób i rodzin, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji, jak również w celu przywrócenia osobie lub rodzinie możliwości samodzielnego  pokonywania napotykanych trudności.
Pomoc udzielana obejmuje:

  • diagnozę sytuacji kryzysowej,
  • współdziałanie w celu rozwiązania problemu,
  • dostarczenie informacji o instytucjach, które mogą udzielić dalszej pomocy,
  • wskazanie możliwości skorzystania z terapii psychologicznej,
  • zapewnienie wsparcia emocjonalnego,
  • poradnictwo socjalne.


Punkt udziela bezpłatnej pomocy mieszkańcom gminy, bez względu na ich sytuację materialną.