INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż 15 września 2023 r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice uczniów, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 600 zł na osobę oraz występuje w nich przesłanka m.in. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii, wielodzietności czy rodziny niepełnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka w pok. Nr 15 w godz. 8.00-16.00

Uprzejmie informujemy iż ze względu na panujące upały, w dniach od 16.08.2023 do 18.08.2023 (środa-piątek) Urząd Gminy Zadzim oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu czynne będą w godzinach 7.00 - 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje iż Łódzki Urząd Wojewódzki uaktualnił bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia, podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego oraz realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły na stronie

"WeCare łączy doświadczenia Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach oraz Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego CUŚ Poddębicki. Oba centra tworzył i realizował zespół Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
Troszczymy się o Waszych bliskich już od 5 lat 
Zdobyte doświadczenia są cennym skarbem i umożliwiają dalszy rozwój usług opiekuńczych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnością, starszych i chorych. Cieszymy się zaufaniem jakim obdarzają nas klienci. Z dumą przyznajemy, że to członkowie naszego zespołu są odpowiedzialni za wysoką jakość opieki i z ogromnym oddaniem troszczą się o komfort podopiecznych!"

 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza:


Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.