GOPS Zadzim informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF - zaplanowane na 18 maja br.

 

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? - zaplanowane na 21 czerwca br.

 

W załącznikach programy tych wydarzeń.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zadzimiu zajmuje się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego od gminy na okres 2022/2023.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby, które złożyły w 2022 r. wniosek o zakup preferencyjny węgla na okres od stycznia do kwietnia 2023 r. o kontakt osobisty z tut. Ośrodkiem do dnia 31 marca 2023 r. celem potwierdzenia ilości deklarowanego zakupu węgla.

Jednocześnie informujemy, że przewiduje się dystrybucję paliwa stałego przez gminę do końca czerwca 2023 r.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 42, informuje iż prowadzona jest rekrutacja do projektu pn. Aktywni na rynku pracy. Nabór prowadzony jest na szkolenia operator koparkoładowarki, operator wózka widłowego (magazynier), sprzedawca, gastronomia, pracownik biurowy.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych po 30 roku życia z powiatów: zduńskowolski, łaski, poddębicki, pajęczański, bełchatowski, pabianicki. Mile widziane osoby po 50 roku życia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenie oraz zwrot kosztów dojazdów na staż. Uczestnikiem projektu mogą być renciści oraz osoby ubezpieczone w KRUS ale tylko do 2 ha.

Nabór uczestników będzie trwać do czerwca br.

Kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, przy ulicy Wojska Polskiego 42. Tel.: 511 577 178 lub 798 242 929

W załączniku regulamin projektu, z którym można się zapoznać.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, wzorem lat ubiegłych, w 2022 r. realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Sieradzu tut. Ośrodek wspierał osoby potrzebujące zamieszkujące na terenie gminy Zadzim poprzez bezpłatnie dystrybuowane artykuły spożywcze.

W trakcie 2022 r. pomoc trafiła do 218 osób z 92 rodzin.
W ramach pomocy żywnościowej wydano następujące produkty:

  1. Groszek z marchewką- 784,00 kg
  2. Koncentrat pomidorowy- 283,20 kg
  3. Powidła śliwkowe- 374,40 kg
  4. Makaron jajeczny- 1242,00 kg
  5. Mleko UHT- 1428,00 l
  6. Szynka wieprzowa- 374,40 kg
  7. Cukier biały- 350,00 kg
  8. Filet z makreli- 214,88 kg
  9. Olej rzepakowy- 180,00 l
  10. Szynka drobiowa - 432,00 kg

Łącznie wydano 5662,88 kg/l żywności podzielonych na 550 paczek żywnościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że w dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z pomocy instytucji do tego powołanych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: