Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023”

Szczegóły na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Poddębicach:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 19.10.2022r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane od dnia 20.10.2022 r. w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 1. groszek z marchewką – 2 szt.
 2. koncentrat pomidorowy – 3 szt.
 3. powidła śliwkowe – 2 szt.
 4. makaron jajeczny – 4 szt.
 5. mleko UHT – 2 szt
 6. szynka drobiowa – 2 szt.
 7. cukier biały – 1 szt

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł.


Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

Ośrodek Wsparcia i Testów w Łodzi świadczy porady osobom z niepełnosprawnościami i ich członkom rodzin.

Możliwość testowania i wypożyczania sprzętów i programów specjalistycznych przez osoby z niepełnosprawnościami.

 

Szczegóły w ulotce

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że zostały zmienione zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym. Nowelizacja przepisów o dodatku węglowym odbyła się poprzez dodanie zmienionych przepisów do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz.1967).
Najważniejsze zmiany:

 • na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy bez względu na ilość gospodarstw domowych. Dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy;
 • przedłużono czas na wypłatę dodatku do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • korekty deklaracji złożonych do CEEB po 11.08.2022 r. nie są uwzględniane przy przyznawaniu dodatku.

 

Jednocześnie informujemy, że gospodarstwo domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
Wniosek o wypłatę dodatku na w/w źródła ciepła składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, pod adresem Zadzim 44.
Jednocześnie informujemy, że wypłaty dodatków nastąpią dopiero po zakończonej weryfikacji złożonych wniosków oraz otrzymaniu przez gminę dotacji celowej.

Druki do pobrania:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021. Artykuły będą wydawane począwszy od dnia 15.09.2022 r. w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 9.00 - 13.00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 1. groszek z marchewką - 2 szt.
 2. koncentrat pomidorowy - 3 szt.
 3. makaron jajeczny świderki - 6 szt.
 4. mleko UHT -3 szt.
 5. szynka drobiowa - 2 szt.
 6. filet z makreli - 4 szt.
 7. cukier biały- 1 szt.
 8. olej rzepakowy- 1 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku)