DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – lipiec 2022 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 12:00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 • groszek z marchewką – 3 szt.
 • koncentrat pomidorowy – 4 szt.
 • powidła śliwkowe – 2 szt.
 • mleko UHT- 3 szt.
 • szynka drobiowa – 2 szt.
 • szynka wieprzowa – 2 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy:

 • imieniem i nazwiskiem 
 • numerem PESEL.


Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane począwszy od dnia 25.03.2022 r. w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 9.00 - 13.00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 • groszek z marchewką – 4 szt.
 • powidła śliwkowe – 3 szt.
 • makaron jajeczny świderki – 4 szt.
 • szynka drobiowa – 4 szt.
 • szynka wieprzowa – 3 szt.
 • filet z makreli – 3 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

W ramach solidarności z narodem ukraińskim Wójt Gminy Zadzim informuje o możliwości udzielania pomocy humanitarnej przez mieszkańców naszej gminy.

Od dnia dzisiejszego w godzinach od 9.00 do 15.00 uruchomiona zostaje zbiórka  rzeczowa w następujących punktach:

 • - Urząd Gminy w Zadzimiu,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • - Zespół Szkół w Zadzimiu,
 • - Szkoła Podstawowa w Zygrach

Darczyńcy mogą przekazywać:

 • żywność o długim terminie ważności z łatwością przechowywania,
 • środki czystości i higieny osobistej ,
 • koce, śpiwory, kołdry, pościel itp. (czyste, zapakowane)
 • odzież (czysta, poskładana)

Szczegółowe informacje na temat przekazywania wszelkiego rodzaju pomocy znajdują się na stronie rządowej  pomagamukrainie.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej zbiórki na terenie Gminy Zadzim  pod numerami telefonów: 43 678 6674, 43 678 61 60

Informacja dla uchodźców z Ukrainy:

 

UWAGA

W dniach 21.02.2022r. do 27.02.2022r.

w Prokuraturze Rejonowej w Poddębicach trwa

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem