Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online przez:

  • portal PUE ZUS
  • serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
  • portal Emp@tia.

Zarządzenie Nr 6/2021

Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w  Zadzimiu

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji czasu pracy w okresie upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.713 ze zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z utrzymującymi się upałami wprowadzam zmiany organizacji czasu pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie od 13 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021 r.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Zadzimiu  w dniach od 13 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. będzie czynny w godzinach 7:30-14:30.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zastępca Kierownika

/-/ Grażyna Frymeleusz

Zgodnie z informacją przekazaną przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - zmianie uległa forma funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

W okresie wakacyjnym, codziennie w godzinach 18:00 - 21:00 za pomocą mediów społecznościowych (Snapchat i Messenger) dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Zarządzenie Nr 5/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zadzimiu
z dnia 06 lipca 2021 r.


w sprawie zmiany organizacji czasu pracy w okresie upałów


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.713 ze zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W związku z utrzymującymi się upałami wprowadzam zmiany organizacji czasu pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie od 07 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 07 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r. będzie czynny w godzinach 7:30-14:30.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Zastępca Kierownika

/-/ Grażyna Frymeleusz