Na prośbę Wojewody Łódzkiego udostępniamy opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informator dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż z dniem 1 lutego 2023 r. upływa termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania (np. pompa ciepła) zasilane jest prądem. Wysokość dodatku elektrycznego została uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej:

  • 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 roku na poziomie do 5000 kWh oraz
  • 1500 zł w przypadku zużycia powyżej tego poziomu.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian do w/w ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że od 16 stycznia do grudnia 2023 r. po raz kolejny zostanie uruchomiony „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż od 3 listopada 2022r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. Rodziny, których wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia a spełniają poniższe warunki mogą ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego.

Kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,
  • nie złożono wniosku, a rodzina spełnia warunki do przyznania dodatku węglowego.

 

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian do w/w ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegóły na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Poddębicach: