Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko pracownika socjalnego.

Szczegóły na stronie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje o realizacji projektu: „Mama wraca do pracy!”

Niepowtarzalna okazja do objęcia maluszka opieką przez nianię i powrotu Mamy do pracy!

Zapraszamy do kontaktu wszystkie Mamy, które w związku z narodzinami dziecka przebywają aktualnie na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a chciałyby wrócić do pracy.

Projekt skierowany do Mam zamieszkujących obszar powiatu poddębickiego.

Mechanizm wsparcia Mam:

 • Mama wraca do pracy od 1 listopada 2021 r. lub od 1 stycznia 2022 r.
 • opieka nad maluszkiem na podstawie umowy uaktywniającej między mamą a nianią, zawarta na okres 12 miesięcy.
 •  forma pomocy: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie dowodów zapłaty wynagrodzenia i pochodnych.

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od 11 października do 15 grudnia 2021 r. na podstawie formularza dostępnego na stronie www.pcprpoddebice.pl oraz w biurze projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice.

Funkcję niani mogą pełnić zarówno osoby niespokrewnione z dzieckiem, jak i osoby z otoczenia dziecka (np. sąsiadka, znajoma, ciocia, babcia).

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista ds. rekrutacji: Monika Mazur tel. 509 447 072
 • Koordynator projektu: Paulina Gortat-Gapińska tel. 513 540 940

 

Projekt pn. „Mama wraca do pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.


Zarządzenie nr 8/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z dnia 20 października 2021r.


w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019r. poz. 1282, z 2021r. poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z 2021r. poz.1162), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Zastępca Kierownika GOPS

Grażyna Frymeleusz

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

 

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzimy bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzimy również psychologiczne poradnictwo mailowe.

Nasi pracownicy niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy na naszym telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając naszym rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad naszych psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób.

Prowadzimy również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na naszej stronie internetowej oraz w social mediach.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem:

https://psycholog-dla-ozn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 12.08.2021r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2020.

Artykuły będą wydawane począwszy od dnia 13.08.2021 r. w dniach poniedziałek- piątek  w godzinach  9.00 - 13.00,  z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w  skład  której wchodzą:

1/ mleko UHT - 2 szt.

2/ groszek z marchewką  - 3 szt.

3/ cukier biały -  2 szt.

4/ kawa zbożowa rozpuszczalna - 3 szt.

5/ szynka drobiowa - 3 szt.

6/ olej rzepakowy  - 2 szt.

7/ makaron jajeczny świderki - 4 szt.

8/ buraczki wiórki - 2 szt.

9/ koncentrat pomidorowy - 4 szt.

10/  płatki owsiane - 2 szt.

11/ powidła śliwkowe - 2 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1542,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie  - 1161,60 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu  (w podwórku).