ZUS II Oddział w Łodzi informuje o możliwości uzyskania wsparcia w sprawie programów "Rodzina 500+" oraz "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" w placówkach i inspektoratach ZUS oraz na infolinii Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym realizuje zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego dla mieszkańców gminy Zadzim, który ma rekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w formie tradycyjnej a także elektronicznie za pośrednictwem e-puap lub aplikacji Emp@tia w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Po tej dacie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31 stycznia br., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br., również będą mogły ubiegać się o w/w wsparcie. W tym przypadku kwota należnego dodatku osłonowego za okres styczeń- grudzień zostanie jednorazowo wypłacona do dnia 2 grudnia 2022 r.

Informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zadzimiu, Zadzim 44, 99-232 Zadzim
tel. 43 678 66 74

a także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy