INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż 15 września 2023 r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice uczniów, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 600 zł na osobę oraz występuje w nich przesłanka m.in. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii, wielodzietności czy rodziny niepełnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka w pok. Nr 15 w godz. 8.00-16.00