PRZERWIJ PRZEMOC!

 
JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY, TUTAJ UZYSKASZ FACHOWĄ POMOC:

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zadzimiu,
Zadzim 44, 99-232 Zadzim; tel. 43 678-66-74

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu,
Zadzim 44, 99-232 Zadzim; tel. 43 678-66-74

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zadzimiu,
Zadzim 44, 99-232 Zadzim; tel. 43 678-61-60

4. Urząd Gminy w Zadzimiu - Terapeuta do spraw uzależnień,
Zadzim 44, 99-232 Zadzim (pierwszy wtorek miesiąca, godz. 8.00-10.00)

5. Zespół Szkół w Zadzimiu,
Kazimierzew 38, 99-232 Zadzim , tel. 43 678 61-85

6. Szkoła Podstawowa w Zygrach,
Zygry 71, 99-232 Zadzim, tel. 43 678-69-23

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu,
Zadzim 63, 99-232 Zadzim, tel. 43 678-61-90

8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice, tel 43 678-40-40

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach,
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice, tel. 43 678-29-77

10. Poradnia Leczenia Uzależnień "ZDROWIE" Poddębice,
ul. Zielona 2A, 99-200 Poddębice, tel. 43 678-95-00

11. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach,
ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice, tel. 43 678-94-11

12. Prokuratura Rejonowa w Poddębicach,
ul. Północna 5, 99-200 Poddębice, tel. 43 678-30-37

13. Sąd Rejonowy w Łasku,
ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask, tel. 43 676-85-00

14. Dom Samotnej Matki w Łodzi,
ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź, tel. 42 688-18-49

15. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie,
ul. Sieradzka 3, 98-290Warta, tel. 43 829-40-13

16. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia",
tel. 801-120-002, działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00

Nie pozwól się dłużej krzywdzić!!! Przyjdź, zadzwoń - pomożemy Ci.