Poniżej informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. ustalono dzień 9 czerwca 2023 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu.
Odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 24 czerwca 2023 roku (sobota).

 

W przypadku podejrzenia depresji u dziecka czy członka rodziny pomocy należy szukać m.in. w następujących placówkach:

  • Poradnie Zdrowia Psychicznego,
  • Centra Zdrowia Psychicznego,
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),
  • Szpitale psychiatryczne
  • fundacje

 

To są instytucje funkcjonujące w całej Polsce, udzielające bezpłatnych usług. Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi można uzyskać wsparcie: