Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
 
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 

Przyznane w ramach dodatku środki można wydatkować na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS pod adresem Zadzim 44, pok. nr 18 oraz pod nr tel. 43 678-66-74.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu z dnia 23 listopada 2023 r. dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w zamian za święto 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, przypadające w sobotę.