"WeCare łączy doświadczenia Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach oraz Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego CUŚ Poddębicki. Oba centra tworzył i realizował zespół Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
Troszczymy się o Waszych bliskich już od 5 lat 
Zdobyte doświadczenia są cennym skarbem i umożliwiają dalszy rozwój usług opiekuńczych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnością, starszych i chorych. Cieszymy się zaufaniem jakim obdarzają nas klienci. Z dumą przyznajemy, że to członkowie naszego zespołu są odpowiedzialni za wysoką jakość opieki i z ogromnym oddaniem troszczą się o komfort podopiecznych!"

 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza:


Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Artykuły będą wydawane począwszy od dnia 03.07.2023 r. w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  1. powidła śliwkowe – 1 szt.
  2. makaron jajeczny – 4 szt.
  3. mleko UHT- 3 szt.
  4. szynka wieprzowa – 3 szt.
  5. cukier biały – 2 szt.
  6. olej rzepakowy – 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1823,60 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1410,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku)

 

Poniżej udostępniamy materiały edukacyjne opracowane przez Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku dot. postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego