Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu uprzejmie informuje, iż dnia 8 września 2023 r. zostały opublikowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, które stanowią podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ. Zgodnie z zapisami w/w dokumentu pomoc żywnościowa dla odbiorców końcowych zaplanowana została na okres od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ realizowanej przez tut. GOPS w porozumieniu z PKPS w Sieradzu uprawnione będą osoby zamieszkujące na terenie gminy Zadzim, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz spełniają co najmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1410,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym - 1823,60 zł.
Termin kwalifikowania osób najbardziej potrzebujących do Programu oraz termin dystrybucji artykułów żywnościowych będą podane po zawarciu stosownej umowy z instytucją partnerską.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: