DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH –  grudzień  2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 11.12.2018r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą :

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 2 SZT.

2/ KONCENTRAT POMIDOROWY – 3 SZT.

3/ BURACZKI WIÓRKI – 1 SZT.

4/ POWIDŁA ŚLIWKOWE – 1 SZT.

5/ MAKARON JAJECZNY – 2 SZT.

6/ MAKARON KUKURYDZIANY BEZGLUTENOWY – 1 SZT.

7/ KASZA GRYCZANA – 1 SZT.

8/ HERBATNIKI MAŚLANE – 2 SZT.

9/ MLEKO UHT – 2 SZT.

10/ SER PODPUSZCZKOWY – 4 SZT

11/ SZYNKA DROBIOWA – 2 SZT.

12/ SZYNKA WIEPRZOWA – 2 SZT.

13/ PASZTET WIEPRZOWY – 2 SZT.

14/ FILET Z MAKRELI W OLEJU – 5 SZT.

15/ CUKIER BIALY – 1 SZT.

16/ OLEJ RZEPAKOWY – 1 SZT.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1 056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – listopad 2018

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 05.11.2018r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9,00 - 13,00. Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą:

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 3 SZT.

2/ FASOLA BIAŁA – 3 SZT.

3/ KASZA GRYCZANA – 1 SZT.

4 / MLEKO UHT – 3 SZT.

5/ SZYNKA DROBIOWA – 3 SZT.

6/ CUKIER BIAŁY – 1 KG

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1 056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

- kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),

- kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).