Zaproszenie  do partnerstwa w ramach
KARTY DUŻEJ RODZINY


Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje z terenu Gminy Zadzim do współpracy w ramach Programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości, zarówno zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla partnerów programu wynikające z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.


Aby zgłosić swoją firmę do programu:
- należy określić jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
- wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z zainteresowaną firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy, a następnie  Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Bliższe informacje o programie można uzyskać pod adresem :
https://rodzina.gov.pl, zakładka Duża rodzina
www.mpips.gov.pl zakładka Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, od dnia 1 września 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na  nowy rok szkolny 2016/2017.

Ustalenie prawa do stypendium szkolnego oraz jego wypłata  następuje  odpowiednio  na  wniosek  rodzica ucznia, prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia.
We wniosku należy uwzględnić  wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.


Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pokój Nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu jest instytucją właściwą do załatwiania spraw z zakresu stypendium szkolnego dla osób zamieszkałych na terenie gminy Zadzim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, od dnia 1 sierpnia 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pokój Nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

W dniu 21 czerwca 2016r nasz Ośrodek zorganizował wycieczkę do Warszawy. Uczestniczyły w niej dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół w Zadzimiu, Zespołu Szkół w Zygrach oraz Szkoły Podstawowej w Krokocicach. Zgodnie z programem zwiedziliśmy Sejm RP, Łazienki, Katedrę św. Jana Chrzciciela i  Stare Miasto. W Sejmie mieliśmy możliwość przysłuchiwać się obradom, które dotyczyły naszych problemów, a konkretnie egzaminu szóstoklasistów. Obecny w Sejmie Pan Piotr Polak poseł na Sejm RP przybliżył nam historię polskiego parlamentu i pokazał najciekawsze miejsca : tablicę upamiętniającą posłów i senatorów, którzy zginęli podczas II wojny światowej i pomnik ofiar Armii Krajowej, poświęcony w 1999r. przez papieża św. Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy od Pana posła.

Za poświęcony czas i wsparcie dziękujemy panu posłowi Piotrowi Polakowi  i pani  Dorocie Więckowskiej z Biura Poselskiego pana Piotra Polaka, pani Katarzynie Nastarowicz z Zespołu Szkół w Zygrach.

Słowa podziękowania kierujemy również do naszych sponsorów: Pana Wójta Krzysztofa Woźniaka, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz właściciela sklepu ,,DARMAR” Pana Dariusza Zarębskiego. W czasie wycieczki opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowali również pracownicy naszego Ośrodka: Marianna Kamińska, Jadwiga Sekura i Dominik Krysiak.