Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje o udostępnieniu na swoich stronach internetowych baz teleadresowych podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzących  specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych

Bazy teleadresowe podmiotów udzielających pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą lub bezdomnością:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu  09.07.2020r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2019.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00, z zachowaniem aktualnie funkcjonujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

1/ koncentrat pomidorowy  -  5 szt.

2/ buraczki wiórki – 2 szt.

3/ sok jabłkowy klarowany – 3 szt.

4/ powidła śliwkowe – 3 szt.

5/ makaron jajeczny – 3 szt.

6/ ryż biały – 1 szt.

7/ herbatniki maślane  – 2 szt.

8/ pasztet wieprzowy  - 3 szt.

9/ filet z makreli w oleju – 4 szt.

10/ cukier biały - 2 szt.

11/ olej rzepakowy – 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1402,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie  - 1056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu  (w podwórku).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą w formie papierowej od 01.08.2020 r. w GOPS w Zadzimiu.

Od 01.07.2020r. wnioski można również składać drogą elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS) o świadczenie z rządowego Programu „Dobry start ” na rok szkolny 2020/2021.

Ponadto osoby zainteresowane mogą składać wnioski drogą tradycyjną (w wersji papierowej) od 1 sierpnia br.,

Druki wniosków i załączników dostępne będą w siedzibie GOPS w Zadzimiu lub do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 66 74 w godz. 8.00-16.00.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500+ co do zasady przyznane jest do 31 maja 2021r., zatem wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021r., należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2021 r.w formie elektronicznej, zaś w formie tradycyjnej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH –   maj  2020r.

Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 26.05.2020r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2019.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach  9.00  - 13.00, z zachowaniem aktualnie funkcjonujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

1/  groszek z marchewką  -  2 szt.

2/ fasola biała – 2 szt.

3/ koncentrat pomidorowy – 5 szt.

4/ sok jabłkowy klarowany – 2 szt.

5/ makaron jajeczny – 2 szt.

6/ makaron kukurydziany – 2 szt.

7/ kasza gryczana – 2 szt.

8/ mleko UHT – 3 szt.

9/ ser podpuszczkowy dojrzewający  - 2 szt.

10/ szynka drobiowa – 3 szt.

11/ filet z makreli w oleju - 3 szt.

12/ gołąbki w sosie pomidorowym – 2 szt.

13/ cukier biały – 1 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • - dla osoby samotnie gospodarującej  -   1 402,00 zł,
  • - dla osoby w rodzinie                       -   1 056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu  (w podwórku).