DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – lipiec 2022 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 12:00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  • groszek z marchewką – 3 szt.
  • koncentrat pomidorowy – 4 szt.
  • powidła śliwkowe – 2 szt.
  • mleko UHT- 3 szt.
  • szynka drobiowa – 2 szt.
  • szynka wieprzowa – 2 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).