Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy:

  • imieniem i nazwiskiem 
  • numerem PESEL.


Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca.