Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o nowej dostawie artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017. Osoby uprawnione zapraszamy po odbiór artykułów od 23 listopada 2017 roku (codziennie, do wyczerpania zapasów) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Każdej uprawnionej osobie przysługuje paczka, w której skład wchodzi:

 • fasola biała szt. 4
 • buraczki wiórki szt. 2
 • powidła śliwkowe szt. 2
 • makaron jajeczny szt. 2
 • ryż biały szt. 1
 • kasza gryczana szt. 2
 • herbatniki maślane szt. 2
 • mleko UHT szt. 4
 • filet z makreli w oleju szt. 4
 • cukier biały szt. 1
 • olej rzepakowy szt. 1.

Obowiązujące aktualnie kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1.268,00 zł
 • dla osoby w rodzinie 1.028,00 zł.


Zadzim, dnia 22.11.2017 r.

Zapraszamy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o realizacji nowego Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z otrzymaną dostawą artykułów żywnościowych, zapraszamy osoby uprawnione od 24 października 2017 roku (codziennie, do wyczerpania zapasów) w godzinach od 9,00 do 14,00.

Każdej uprawnionej osobie przysługuje paczka, w której skład wchodzi:

 • fasola biała szt. 2
 • koncentrat pomidorowy szt. 4
 • makaron jajeczny szt. 3
 • ryż biały szt. 1 
 • kasza gryczana szt. 1
 • gulasz wieprzowy z warzywami szt. 1
 • szynka drobiowa szt. 2
 • szynka wieprzowa mielona szt. 3
 • pasztet wieprzowy szt. 2
 • cukier biały szt. 1
 • olej rzepakowy szt. 1

Obowiązujące aktualnie kryterium dochodowe wynosi: - dla osoby samotnie gospodarującej 1.268,00 zł - dla osoby w rodzinie 1.028,,00 zł.

 


Zadzim, dnia 23.10.2017 r. Zapraszamy

W dniu 27 września 2017 r. grupa osób niepełnosprawnych oraz emerytów wraz z księdzem Juliuszem Mieczyńskim proboszczem parafii p.w. Św. Małgorzaty w Zadzimiu, odwiedziła Jasną Górę. Wszyscy uczestniczyli we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie zostali przywitani jako grupa pielgrzymów z Zadzimia. Wspólnie spędzony czas był bardzo przyjemną i pożyteczną formą integracji, którą chętnie będziemy kontynuować w przyszłości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, do dnia 15 września 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego) na  nowy rok szkolny 2017/2018. Wnioski przyjmowane będą w pokoju Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16; tel. (43) 678 61 60 wew. 15.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „Aktywizacja w stronę zatrudnienia” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działanie: 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (projekty konkursowe).

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.