DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – KWIECIEŃ 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 02.04.2019r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach  9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 1 SZT.

2/ FASOLA BIAŁA – 2 SZT.

3/ KONCENTRAT POMIDOROWY – 2 SZT.

4/ BURACZKI WIÓRKI – 1 SZT.

5/ POWIDŁA ŚLIWKOWE – 1 SZT.

6/ MAKARON JAJECZNY – 2 SZT.

7/ KASZA GRYCZANA – 1 SZT.

8/ HERBATNIKI MAŚLANE – 3 SZT.

9/ MLEKO UHT – 2 SZT.

10/ SER PODPUSZCZKOWY – 3 SZT.

11/ SZYNKA DROBIOWA – 2 SZT.

12/ SZYNKA WIEPRZOWA – 2 SZT.

13/ CUKIER BIAŁY – 1 SZT.

14/ OLEJ RZEPAKOWY – 1 SZT.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach  informuje, iż Powiat Poddębicki będzie przystępować w 2019 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Terminy składania wniosków:
dla Modułu I  – od 02.04.2019 r. do 30.08.2019 r.,
dla Modułu II – od 14.03.2019 r. do 30.03.2019 r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)

od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

Szczegóły komunikatu: https://pcprpoddebice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 01.02.2019r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00.                                                                                                                                                                   

Na jedną osobę, kwalifikującą się do w/w programu, przysługuje jedna paczka:

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 2 SZT.

2/ FASOLA BIAŁA – 3 SZT..

3/ KONCENTRAT POMIDOROWY – 3 SZT.

4/ BURACZKI WIÓRKI – 1 SZT.

5/ POWIDŁA ŚLIWKOWE – 2 SZT.

6/ MAKARON JAJECZNY – 2 SZT.

7/ RYŻ BIAŁY- 1 SZT.

8/ KASZA GRYCZANA – 1 SZT.

9/ MLEKO UHT – 1 SZT.

10/ SZYNKA DROBIOWA – 1 SZT.

11/ SZYNKA WIEPRZOWA – 2 SZT.

12/ PASZTET WIEPRZOWY – 2 SZT.

13/ KABANOSY WIEPRZOWE – 3 SZT.

14/ CUKIER BIAŁY – 1 SZT.

15/ MIÓD NEKTAROWY WIELOKWIATOWY – 1 SZT.

16/ OLEJ RZEPAKOWY – 1 SZT.                                                                            

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt
„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie
Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

 

Szczegóły projektu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie poddębickim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu