Zarządzenie Nr 5/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zadzimiu
z dnia 06 lipca 2021 r.


w sprawie zmiany organizacji czasu pracy w okresie upałów


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.713 ze zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W związku z utrzymującymi się upałami wprowadzam zmiany organizacji czasu pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie od 07 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 07 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r. będzie czynny w godzinach 7:30-14:30.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Zastępca Kierownika

/-/ Grażyna Frymeleusz

Zarządzenie Nr 4/2021

Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.713 ze zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zadzimiu w okresie od 22 czerwca  2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 22 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. będzie czynny w godzinach 8:00-14:30.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

/-/ Grażyna Frymeleusz

Zastępca Kierownika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 17.06.2021r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2020.

Artykuły będą wydawane w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 9:00 - 13:00, z zachowaniem aktualnie funkcjonujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

1/ groszek z marchewką  – 3 szt.

2/ makaron jajeczny świderki – 2 szt.

3/ olej rzepakowy  - 1 szt.

4/ szynka drobiowa – 2 szt.

5/ powidła śliwkowe – 2 szt.

6/ buraczki wiórki - 2 szt.

7/ cukier biały – 1 szt.

8/ mleko UHT – 2 szt.

9/ fasolka po bretońsku -  1 szt.

10/ szynka wieprzowa mielona – 2 szt.

11/ koncentrat pomidorowy – 1 szt.

12/ mus jabłkowy –1 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1542,20 zł,
  • dla osoby w rodzinie  - 1161,60 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu  (w podwórku).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż w roku 2021 po raz kolejny Powiat Poddębicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły komunikatu.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu z dnia 5 maja 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek), w zamian za święto 1 Maja które przypadało w bieżącym roku w sobotę.