Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż z dniem 1 lutego 2023 r. upływa termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania (np. pompa ciepła) zasilane jest prądem. Wysokość dodatku elektrycznego została uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej:

  • 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 roku na poziomie do 5000 kWh oraz
  • 1500 zł w przypadku zużycia powyżej tego poziomu.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian do w/w ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: