Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zadzimiu zajmuje się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego od gminy na okres 2022/2023.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby, które złożyły w 2022 r. wniosek o zakup preferencyjny węgla na okres od stycznia do kwietnia 2023 r. o kontakt osobisty z tut. Ośrodkiem do dnia 31 marca 2023 r. celem potwierdzenia ilości deklarowanego zakupu węgla.

Jednocześnie informujemy, że przewiduje się dystrybucję paliwa stałego przez gminę do końca czerwca 2023 r.