GOPS Zadzim informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF - zaplanowane na 18 maja br.

 

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? - zaplanowane na 21 czerwca br.

 

W załącznikach programy tych wydarzeń.