W dniu 21 czerwca 2016r nasz Ośrodek zorganizował wycieczkę do Warszawy. Uczestniczyły w niej dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół w Zadzimiu, Zespołu Szkół w Zygrach oraz Szkoły Podstawowej w Krokocicach. Zgodnie z programem zwiedziliśmy Sejm RP, Łazienki, Katedrę św. Jana Chrzciciela i  Stare Miasto. W Sejmie mieliśmy możliwość przysłuchiwać się obradom, które dotyczyły naszych problemów, a konkretnie egzaminu szóstoklasistów. Obecny w Sejmie Pan Piotr Polak poseł na Sejm RP przybliżył nam historię polskiego parlamentu i pokazał najciekawsze miejsca : tablicę upamiętniającą posłów i senatorów, którzy zginęli podczas II wojny światowej i pomnik ofiar Armii Krajowej, poświęcony w 1999r. przez papieża św. Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy od Pana posła.

Za poświęcony czas i wsparcie dziękujemy panu posłowi Piotrowi Polakowi  i pani  Dorocie Więckowskiej z Biura Poselskiego pana Piotra Polaka, pani Katarzynie Nastarowicz z Zespołu Szkół w Zygrach.

Słowa podziękowania kierujemy również do naszych sponsorów: Pana Wójta Krzysztofa Woźniaka, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz właściciela sklepu ,,DARMAR” Pana Dariusza Zarębskiego. W czasie wycieczki opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowali również pracownicy naszego Ośrodka: Marianna Kamińska, Jadwiga Sekura i Dominik Krysiak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że do dnia 25 maja 2016r. w ramach programu ''Rodzina 500+'' przez mieszkańców naszej gminy zostały  złożone 334 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dla 566 dzieci.


Na dzień 25 maja br. wydano 286 decyzji , w tym 284 przyznające prawo do w/w świadczenia oraz wypłacono środki dla 462 dzieci. Do końca bieżącego miesiąca planowane są kolejne wypłaty środków.
GOPS w Zadzimiu uprzejmie informuje iż termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z uwzględnieniem wyrównania od miesiąca kwietnia 2016r. mija dnia 1 lipca br. Po tej dacie uprawnienia do w/w świadczenia będą ustalane od miesiąca  wpływu wniosku.


Świadczenie wychowawcze  przysługuje na każde pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia po spełnieniu kryterium dochodowego 800zł na osobę w rodzinie lub 1200zł na osobę w rodzinie, jeżeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawę ustalania dochodu rodziny  stanowią dochody osiagnięte przez członków rodziny w 2014r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i dochodów uzyskanych. Do przyznania świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest wymagane spełnienie kryterium dochodowego, istotny jest fakt iż pierwsze dzieckow rodzinie nie ukończyło 18 roku życia.


    Bliższe informacje w sprawie warunków przyznawania w/w świadczenia udzielane są przez GOPS w Zadzimiu pod numerem telefonu 4736786674 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem Zadzim 44 (budynek Urzędu Gminy w Zadzimiu, pok. 18).

 

W dniu 30 kwietnia 2016 r. kończy się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020  – Podprogram 2015. Równocześnie informujemy, że  realizacja  Podprogramu 2016 rozpocznie się w sierpniu 2016 r.