Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą w formie papierowej od 01.08.2020 r. w GOPS w Zadzimiu.

Od 01.07.2020r. wnioski można również składać drogą elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: