DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – styczeń 2020r.

Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 16.01.2020r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  1. powidła śliwkowe – 3 szt.
  2. makaron jajeczny – 2 szt.
  3. makaron kukurydziany – 2 szt.
  4. mleko UHT – 3 szt.
  5. ser podpuszczkowy dojrzewający – 3 szt.
  6. cukier biały – 2 szt.
  7. pasztet wieprzowy – 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • - dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402,00 zł,
  • - dla osoby w rodzinie - 1 056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).