Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS) o świadczenie z rządowego Programu „Dobry start ” na rok szkolny 2020/2021.

Ponadto osoby zainteresowane mogą składać wnioski drogą tradycyjną (w wersji papierowej) od 1 sierpnia br.,

Druki wniosków i załączników dostępne będą w siedzibie GOPS w Zadzimiu lub do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 66 74 w godz. 8.00-16.00.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500+ co do zasady przyznane jest do 31 maja 2021r., zatem wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021r., należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2021 r.w formie elektronicznej, zaś w formie tradycyjnej od dnia 1 kwietnia 2021 r.