Ze względu na bardzo poważny wzrost zachorowań na COVID -19, także na terenie naszego powiatu, chcąc zapewnić ciągłość pracy urzędu gminy i tym samym obsługę interesantów Wójt Gminy podjął decyzje o ograniczeniach w bezpośrednim dostępie do urzędu. Nie oznacza to, że urząd zostanie zamknięty. Wszystkie sprawy mieszkańców załatwiane będą zgodnie z wydanym zarządzeniem. Petenci  mogą wejść do urzędu tylko w określonych sprawach. Wszystkie inne załatwiane są w wyznaczonym okienku, telefonicznie i przy użyciu poczty elektronicznej i ePUAP. Pisma, wnioski i inne dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się na wejściu do urzędu.