Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach  informuje, iż Powiat Poddębicki będzie przystępować w 2019 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Terminy składania wniosków:
dla Modułu I  – od 02.04.2019 r. do 30.08.2019 r.,
dla Modułu II – od 14.03.2019 r. do 30.03.2019 r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)

od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

Szczegóły komunikatu: https://pcprpoddebice.pl