DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – listopad 2018

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 05.11.2018r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9,00 - 13,00. Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą:

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 3 SZT.

2/ FASOLA BIAŁA – 3 SZT.

3/ KASZA GRYCZANA – 1 SZT.

4 / MLEKO UHT – 3 SZT.

5/ SZYNKA DROBIOWA – 3 SZT.

6/ CUKIER BIAŁY – 1 KG

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1 056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).