Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom korzystającym z zasiłku rodzinnego przyznanego na dzieci rozpoczynające lub kontynuujące naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej w okresie zasiłkowym 2015/2016 o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych.

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej:
 
1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,
2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła   przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
 
zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2016/2017.
 
Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 16 września 2016r.
 
Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 16 września 2016 r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.