Zaproszenie  do partnerstwa w ramach
KARTY DUŻEJ RODZINY


Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje z terenu Gminy Zadzim do współpracy w ramach Programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości, zarówno zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla partnerów programu wynikające z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.


Aby zgłosić swoją firmę do programu:
- należy określić jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
- wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z zainteresowaną firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy, a następnie  Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Bliższe informacje o programie można uzyskać pod adresem :
https://rodzina.gov.pl, zakładka Duża rodzina
www.mpips.gov.pl zakładka Karta Dużej Rodziny