Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2015

 

Informujemy, że 30 kwietnia 2016 r. kończy się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (FEAD) – Podprogram 2015.

 

FEAD to Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Głównym jego celem jest niesienie pomocy żywnościowej osobom potrzebującym w całej Europie. Polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE, przez akredytowane do dystrybucji organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Program funkcjonuje w Polsce, od momentu wejścia Polski do UE. Pierwsza edycja programu w naszym kraju została zrealizowana w 2004 roku. W Polsce w ramach programu do dystrybucji żywności akredytowano organizacje społeczne, miedzy innymi Polski Komitet Pomocy Społecznej. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Sieradzu, od kilku lat dostarcza artykuły żywnościowe dla ludności z terenu naszej gminy. PO PŻ 2014 – 2020 jest bardzo ważnym instrumentem będącym uzupełnieniem obecnie funkcjonującego systemu świadczeń społecznych oraz ogólnopolskiego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

 

W ramach Podprogramu 2015, trwającego w okresie od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu rozdysponował 16 815,43 kg żywności, w tym:

 

1 Cukier biały 1 872,00 kg 4 296,00 zł
2 Dżem truskawkowy 640,77 kg 2 556,30 zł
3 Groszek z marchewką 798,00 kg 2 120,68 zł
4 Kasza jęczmienna 809,00 kg 1 441,09 zł
5 Kawa zbożowa 290,40 kg 5 379,00 zł
6 Klopsiki w sosie własnym 1 409,30 4 084,41 zł
7 Koncentrat pomidorowy 410,56 kg 2 212,16 zł
8 Makaron świderki 1 302,00 kg 2 327,50 zł
9 Mielonka wieprzowa 1 129,60 kg 6 357,58 zł
10 Mleko UHT 2 110,00 l 3 312,94 zł
11 Olek rzepakowy 1 326,00 l 4 932,74 zł
12 Płatki kukurydziane 926,00 kg 2 602,87 zł
13 Ryż biały 935,00 kg 3 016,30 zł
14 Ser podpuszczkowy 280,20 kg 3 295,76 zł
15 Ser topiony 677,60 kg 6 520,50 zł
16 Sok jabłkowy 1 899,00 l 3 265,92 zł
  Razem: 16 815,43 kg/l 57 721,75 zł

 

 

 

Z żywności skorzystało 105 rodzin, w skład których wchodzi 340 osób. Łączna wartość pomocy żywnościowej wyniosła 57 721,75 zł.