DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – czerwiec 2024 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Artykuły będą wydawane począwszy od dnia 26 czerwca 2024 r. w dniach poniedziałek - czwartek w godzinach 9:00 - 13:00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  1. mleko UHT- 2 szt.
  2. cukier biały- 2 szt.
  3. mąka pszenna - 2 szt.
  4. olej rzepakowy - 2 szt.
  5. szynka wieprzowa - 2 szt.
  6. groszek z marchewką - 3 szt.
  7. ser podpuszczkowy - 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1 590,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).