Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, wzorem lat ubiegłych, w 2023 r. realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Sieradzu tut. Ośrodek wspierał osoby potrzebujące zamieszkujące na terenie gminy Zadzim poprzez bezpłatnie dystrybuowane artykuły spożywcze. W trakcie 2023 r. pomoc trafiła do 160 osób z 69 rodzin.

W ramach pomocy żywnościowej wydano następujące produkty:

  1. Powidła śliwkowe- 50,40 kg
  2. Makaron jajeczny- 320,00 kg
  3. Mleko UHT- 480,00 l
  4. Szynka wieprzowa- 144,00 kg
  5. Cukier biały- 320,00 kg
  6. Olej rzepakowy- 330,00 l

Łącznie wydano 1644,40 kg/l żywności podzielonych na 160 paczek żywnościowych.