Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje iż Łódzki Urząd Wojewódzki uaktualnił bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia, podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego oraz realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły na stronie