Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Artykuły będą wydawane począwszy od dnia 03.07.2023 r. w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  1. powidła śliwkowe – 1 szt.
  2. makaron jajeczny – 4 szt.
  3. mleko UHT- 3 szt.
  4. szynka wieprzowa – 3 szt.
  5. cukier biały – 2 szt.
  6. olej rzepakowy – 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1823,60 zł,
  • dla osoby w rodzinie - 1410,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku)