Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż od 3 listopada 2022r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. Rodziny, których wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia a spełniają poniższe warunki mogą ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego.

Kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,
  • nie złożono wniosku, a rodzina spełnia warunki do przyznania dodatku węglowego.

 

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian do w/w ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego