Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 19.10.2022r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane od dnia 20.10.2022 r. w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  1. groszek z marchewką – 2 szt.
  2. koncentrat pomidorowy – 3 szt.
  3. powidła śliwkowe – 2 szt.
  4. makaron jajeczny – 4 szt.
  5. mleko UHT – 2 szt
  6. szynka drobiowa – 2 szt.
  7. cukier biały – 1 szt

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł.


Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).