Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż od 3 listopada 2022r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. Rodziny, których wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia a spełniają poniższe warunki mogą ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego.

Kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

 • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
 • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,
 • nie złożono wniosku, a rodzina spełnia warunki do przyznania dodatku węglowego.

 

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian do w/w ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegóły na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Poddębicach:

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023”

Szczegóły na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Poddębicach:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 19.10.2022r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane od dnia 20.10.2022 r. w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 1. groszek z marchewką – 2 szt.
 2. koncentrat pomidorowy – 3 szt.
 3. powidła śliwkowe – 2 szt.
 4. makaron jajeczny – 4 szt.
 5. mleko UHT – 2 szt
 6. szynka drobiowa – 2 szt.
 7. cukier biały – 1 szt

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł.


Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

Ośrodek Wsparcia i Testów w Łodzi świadczy porady osobom z niepełnosprawnościami i ich członkom rodzin.

Możliwość testowania i wypożyczania sprzętów i programów specjalistycznych przez osoby z niepełnosprawnościami.

 

Szczegóły w ulotce