Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje o  możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku w szkole dla dzieci uczących się.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód na osobę w rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  - art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj: 792,00 zł oraz spełniona jest jedna z przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in.: wielodzietność, bezrobocie, choroba przewleka, niepełnosprawność.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Szczegóły dotyczące w/w pomocy dostępne są  w Ośrodku Pomocy oraz  pod nr. tel: 43 678 66 74.

W ramach Kampanii Społecznej “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o. o. przygotowała krótkie, animowane filmy adresowane do uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych (klasa I-III IV-VIII).

Ze względu na bardzo poważny wzrost zachorowań na COVID -19, także na terenie naszego powiatu, chcąc zapewnić ciągłość pracy urzędu gminy i tym samym obsługę interesantów Wójt Gminy podjął decyzje o ograniczeniach w bezpośrednim dostępie do urzędu. Nie oznacza to, że urząd zostanie zamknięty. Wszystkie sprawy mieszkańców załatwiane będą zgodnie z wydanym zarządzeniem. Petenci  mogą wejść do urzędu tylko w określonych sprawach. Wszystkie inne załatwiane są w wyznaczonym okienku, telefonicznie i przy użyciu poczty elektronicznej i ePUAP. Pisma, wnioski i inne dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się na wejściu do urzędu.

 

 

 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Ośrodka Pomocy i jego pracowników  wprowadza się ograniczenia w kontaktach bezpośrednich, do czasu odwołania.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu nie będą wizytowali swoich podopiecznych w terenie. Ośrodek zamknięty będzie na wizyty osobiste.

Z pracownikami GOPS prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo. 

  • telefon: 43 678 66 74
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu  13.08.2020r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2019.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00, z zachowaniem aktualnie funkcjonujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

1/  groszek z marchewką  -  3 szt.

2/ koncentrat pomidorowy – 5 szt.

3/ buraczki wiórki- 1 szt.

4/ makaron jajeczny – 4 szt.

5/ olej rzepakowy – 2 szt.

6/ kasza gryczana – 2 szt.

7/ mleko UHT – 2 szt.

8/ szynka drobiowa – 3 szt.

9/ filet z makreli w oleju - 5 szt.

10/ cukier biały – 1 szt.

11/ ryż biały – 1 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1402,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie  - 1056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu  (w podwórku).