Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu organizuje spotkanie dla osób pozostających bez pracy. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zadzim.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą:
1) Mleko UHT – 3 szt. (3,00 l),
2) Szynka drobiowa – 2 szt. (0,60 kg),
3) Makaron jajeczny – 2 szt. (1,00 kg),
4) Fasola biała – 3 szt. (1,20 kg),
5) Koncentrat pomidorowy – 3 szt. (0,48 kg),
6) Olej rzepakowy – 1 szt. (1,00 l),
7) Gulasz wieprzowy – 1 szt. ( 0,85 kg),
8) Herbatniki – 3 szt. (0,60 kg),
9) Filet z makreli w oleju – 2 szt. (0,34 kg),

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 951,00 zł,

- dla osoby w rodzinie - 771,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).


ZAPRASZAMY   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom korzystającym z zasiłku rodzinnego przyznanego na dzieci rozpoczynające lub kontynuujące naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej w okresie zasiłkowym 2015/2016 o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych.

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej:
 
1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,
2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła   przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
 
zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2016/2017.
 
Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 16 września 2016r.
 
Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 16 września 2016 r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, od dnia 1 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pokój Nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


Zaproszenie  do partnerstwa w ramach
KARTY DUŻEJ RODZINY


Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje z terenu Gminy Zadzim do współpracy w ramach Programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości, zarówno zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla partnerów programu wynikające z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.


Aby zgłosić swoją firmę do programu:
- należy określić jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
- wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z zainteresowaną firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy, a następnie  Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Bliższe informacje o programie można uzyskać pod adresem :
https://rodzina.gov.pl, zakładka Duża rodzina
www.mpips.gov.pl zakładka Karta Dużej Rodziny