DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH –  MARZEC  2017
PODPROGRAM 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu zaprasza po artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016.


Artykuły będą wydawane codziennie do wyczerpania zapasów, począwszy od 2 marca 2017 r tj. od czwartku w godzinach 9,00 -14,00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą:
1)   Makaron jajeczny – 3 szt.
2)   Ryż biały – 1 szt.
3)   Herbatniki – 2 szt.
4)   Mleko UHT – 1 szt.
5)   Groszek z marchewką – 2 szt.
6)   Fasola biała – 1 szt.
7)   Koncentrat pomidorowy – 2 szt.
8)   Powidła śliwkowe – 1 szt.
9)   Gulasz wieprzowy – 1 szt.
10)   Szynka drobiowa – 2 szt. (0,60 kg),
11)   Olej rzepakowy – 1 szt.

UWAGA  - obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe.

Aktualnie kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej  -   1.268,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie                      -   1.028,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu
(w podwórku).
Kontakt : 43 678 66 74

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu przekazuje informacje dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu organizuje spotkanie dla osób pozostających bez pracy. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zadzim.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą:
1) Mleko UHT – 3 szt. (3,00 l),
2) Szynka drobiowa – 2 szt. (0,60 kg),
3) Makaron jajeczny – 2 szt. (1,00 kg),
4) Fasola biała – 3 szt. (1,20 kg),
5) Koncentrat pomidorowy – 3 szt. (0,48 kg),
6) Olej rzepakowy – 1 szt. (1,00 l),
7) Gulasz wieprzowy – 1 szt. ( 0,85 kg),
8) Herbatniki – 3 szt. (0,60 kg),
9) Filet z makreli w oleju – 2 szt. (0,34 kg),

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 951,00 zł,

- dla osoby w rodzinie - 771,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).


ZAPRASZAMY   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom korzystającym z zasiłku rodzinnego przyznanego na dzieci rozpoczynające lub kontynuujące naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej w okresie zasiłkowym 2015/2016 o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych.

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej:
 
1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,
2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła   przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
 
zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2016/2017.
 
Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 16 września 2016r.
 
Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 16 września 2016 r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.