Uprzejmie informujemy, że od 15 marca 2016 r. (wtorek) będą dostępne wnioski o nabycie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Po wnioski zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 -  I piętro, pokój nr 20. 
Wniosek w wersji elektronicznej można już pobrać z naszej strony - pobierz Wniosek 500+

Od 1 kwietnia natomiast będą przyjmowane uzupełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 14.00 -  I piętro, pokój nr 18 i pokój nr 20.  Z początkiem kwietnia będzie również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;.